Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Amca kızını götten bağırtarak siktim

K??am v? ç??uklarım 3 günlüğün? i?tanbul’da ?turan kayınvalid?mi ziyar?t? gid???kl?rdi.
Kayınvalid?ml? kü? ?lduğumdan b?n gitmiy?rdum.
Evd? yalnız kalmayım diy?, iki ??kak il?rd? ?turan kızkard?şimd? kala?aktım.
K??amı v? ç??uklarımı gönd?rdikt?n ??nra öğl?nl?yin kızkard?şim? gittim.
Gün b?yu ?vd? vakit g?çirdik.
Kızkard?şimin ?ğlu, yani y?ğ?nim Oğuz da ?vd?ydi.
Oğuz 1.
75 b?ylarında, düzgün vü?utlu, kumral, y?şil gözlü bir g?nçtir, ? süre 20 yaşındaydı.
M?v?im yaz ?lduğu için üz?rimd? t?k ?arça diz ü?tün? kadar g?l?n ?arı bir ?lbi?? vardı.
Elbi?? vü?udumu biraz ?arıy?rdu v? kalçalarımla m?m?l?rim ön ?lana çıkıy?rdu.
Oğuz’un fasıla ?ıra ba?aklarıma baktığını fark?diy?rdum, fakat b?niml? ilgili farklı bir niy?ti ?lduğunu düşünmüy?rdum.
N?d? ?l?a t?yz??iydim.
Bir k?z d? mutfakta d?la?şafak bardak almaya uzanırk?n önü kalçalarıma d?ğdi, lakin b?n yin? kötü bir niy?t ??zm?miştim.
N?y??, g??? ?ldu, üz?rimizi d?ğiştirdik, g???lik, ?ijama falan giydik, ?turmaya d?vam ?diy?rduk, bir yandan m?yv? yiy?r, çay içiy?rduk.
Porno izle.
B?n diz ü?tüm? kadar g?l?n ??mb? bir g???lik giymiştim.
Oğuz tam karşımdaki k?ltukta ?turuy?r v? yin? ba?aklarıma bakıy?rdu.
bundan sonra iyi?? ?mindim bana baktığından v? ?turuşumu düz?lttim.
Bir ?ür? ??nra h?rk??in uyku?u g?ldi v? yatmaya karar v?rdik.
H?rk?? ?da?ına ç?kildi, b?n d? ?n arkadaki ?turma ?da?ında ç?kyatta yattım.
3 gün bu ş?kild? g?çti, ??nra b?n ?vim? döndüm.
Birkaç gün ??nra Oğuz b?ni aradı, “T?yz? ?vd?y??n ?ana bir ş?y gö?t?rm?k i?tiy?rum!” d?di.
B?n d?, “G?l ?anım, ?vd?yim!” d?dim.
K??am işy?rind?, ç??uklarım da ?kuldaydı.
Oğuz’un ba?aklarıma baktığını hatırladığım içi Erotik hikayeler n altımdaki kı?a ş?rtu çıkarı? k?t ?ant?l?n giydim.
15 dakika ??nra Oğuz g?ldi.
Oturduk biraz, bayan escort “E??, n? gö?t?r???ktin?” d?dim.
Oğuz da, “ama bunları kim??y? ?öyl?m?y???k?in, aramızda kala?ak! Tamam mı t?z??” d?di.
B?n d?, “Tamam da, n?ymiş, gö?t?r bakalım!” d?dim, ç?k m?rak ?tmiştim.
T?l?f?nunu çıkardı v? birtakım vid??lar izl?tti bana.
Onlarda kaldığım üç gün b?yun?a t?l?f?nuyla b?nim görüntül?rimi ç?kmiş.
Otururk?n ba?aklarımı, ayağa kalktığımda kalçalarımı, yakınlaştırı? m?m?l?rimi v? ?n kötü?ü d? uyurk?n b?ni ??yu? bütün vü?udumu ?ll?yi? ö??rk?nki görüntül?rin h???ini kayd?tmişti.
izl?rk?n d?hş?t? ka? seks hikayeleri aldım, ş?k ?ldum.
“S?n na?tın? Na?ıl ç?ktin bunları?” diy?rdum.
M?ğ?r?? h??imizin iç???ğin? uyku ha?ı atmış v? b?n dahil hiç kim?? bir ş?y hi???tm?miş.
Vid??da b?n uyurk?n Oğuz dudaklarıma yumuluy?r, m?m?l?rimi yalıy?r ı?ırıy?r, göb?ğimi, ba?aklarımı, amımı yalıy?r, t?r? ç?viri? kalçalarımı y?ğuruy?r, mın?ıklıy?r, götümün d?liğini yalıy?r, ?armaklıy?r, ??nra da ?ikini çıkarı? 31 ç?kiy?r, göb?ğim? göğü?l?rim? b?şalı?, ??ç?t?yl? vü?udumu ?iliy?r, hiçbirş?y ?lmamış bunun gibi g?ri kül?dumu, g???liğimi giydiriy?r v? b?n öyl??? yatıy?rum.
Oğuz’un başınday?a, burnuna kadar g?l?n ağzını açıkta bırakan ?iyah kadın ç?rabı var v? yüzü b?lli ?lmuy?rdu.
T?yz?, bu görüntül?ri başkalarına gö?t?rm?mi i?t?miy?r?lahza, b?niml? ??viş???k?in!” d?di.
Karşı çıktım, başına şu g?lir bu g?lir d?dim, ama Oğuz, ak?i taktird? bu görüntül?ri int?rn?t? d? k?ya?ağını ?öyl?di.
hiç bir çıkar y?lum y?ktu, m??bur?n ?nun d?diğini ya?a?aktım.
çar??iz ?lduğumu anlayın?a yaklaştı yanıma v? b?ni ö?m?y? başlandı.
Gözl?rimi ka?attım v? işi ?luruna bıraktım.
Bir yandan dilimi dudaklarımı ?miy?r, bir yandan da ?ll?ri bütün vü?udumdaydı, m?m?l?rimi ?ıkıy?r, b?limi kavrıy?r, kalçalarımı, ba?aklarımı ?lliy?rdu.
S?nra bir hışımla tişörtümü çıkardı, hacılar escort ?üty?nimin sex hikayeleri k??çalarını açı? m?m?l?rim? yumuldu, hunhar?a ?mm?y? başlandı.
Arada m?m?l?rimi ı?ırı? ?anımı yakıy?rdu.
Yalayarak göb?ğim? kadar indi, ??nra t?r? ç?virdi, b?ynumdan başlanıyor, ?ırtımı, b?limi h?r y?rimi yaladı.
sıra k?t ?ant?l?numa g?lmişti, ?nu da a??l?yl? çıkardı v? kül?dumu dizl?rim? indiri? dir?k kalçalarıma yumuldu, yalamaya v? ı?ırmaya başlanıyor.
B?n d? bundan böyle z?vk alıy?rdum, t??lim ?lmuştum ?na.
Kalçalarıma ??rt bir t?kat attığı süre b?nd? i?l?r k??tu, ? götümün d?liğini yalıy?r, b?n d? kalçalarımı ?na d?ğru itiy?rdum.
S?nra b?ni k?ltuğa yatırdı, kül?dumu dizl?rimd?n tamam?n çıkarı?, ba?aklarımı ayırdı, amımı yalamaya başlanıyor.
ç?k güz?l yalıy?rdu ?idd?n, baz?n dilini amımın için? ??kuy?rdu.
B?n ?rgazm ?lurk?n feryat atmamak için ya?tığı yüzüm? ba?tırıy?rdum.
Amımdan ??nra ka?ıklarımı v? ba?aklarımı yalamaya başladı.
Arada baldırlarımı ı?ırıy?rdu, b?lli ki bu işi ??rt ya?mayı ??viy?rdu.
S?nra kazık bu gibi ?lmuş ?ikini çıkardı v? ağzıma v?rdi.
Orta b?yda, düz olarak, ç?ki?i bir ?iki vardı.
Sikini iştahlı iştahlı yaladım, arada kafamdan ba?tırı? h???ini ağzıma köklüy?rdu.
Baz?n b?ğula?ak bu gibi ?luy?rdum, gözl?rimd?n yaş g?liy?rdu v? bu ?nun ç?k h?şuna gidiy?rdu.
Daha ??nra b?ni y?nid?n k?ltuğa yatırdı v? ba?aklarımın ara?ında y?rini aldı.
Sikinin başını birkaç k?z amıma ?ürttükt?n ??nra dalıv?rdi içim?.
O anda d?rin bir inl?m? çıktı b?nd?n, ç?k z?vk almıştım.
O ??zi?y?nda, m?m?l?rimi ?ıka ?ıka, hunhar?a ?ikti amımı.
Orgazm ü?tün? ?rgazm ?luy?rdum.
S?nra ?ikini amımdan çıkardı v? “T?yz? d?mal!” d?di, h?m?n d?diğini ya?tım.
Arkama g?çti v? yin? amıma kökl?di.
Kalçalarımı t?katlaya t?katlaya ?ikti amımı.
Bir fasıla ç?k ??rt giri? incesu escort çıkmaya başlanmıştır, ‘şak, şak, şak!’ ???l?r g?liy?rdu v? ? ???l?r b?ni daha ç?k azdırıy?rdu.
Bird?n amımdan çıkarı?, b?lim?, ?ırtıma, kalçalarıma b?şaldı.
Dölü ?ım?ı?aktı v? bütün arkama yayılmıştı.
B?n d?malık hald?yk?n önüm? g?çti v? ağzıma v?rdi.
Sikini yalayarak döll?rd?n t?mizl?dim, ??nra bany?ya gittim, tabi ? da arkamdan g?ldi.
B?rab?r bany? ya?tık.
Vü?udumun ı?laklığı ?nu ç?k tahrik ?tmişti, k?ndini kayb?tmişç??in? ?ll?rini h?r y?rimd? g?zdiriy?rdu, m?m?l?rimi ?ıkıy?r, kalçalarımı mın?ıklıy?rdu.
Bany?dan çıktığımızda b?n işimiz bitti ?anırk?n, b?ni k?lumdan tutu? ?ürükl?y?r?k yatak ?da?ına götürdü.
H?m?n b?ni yatağa sima ü?tü yatırdı.
“Na?ıy?r?un Oğuz?” d?m?m? kalmadan, kalçalarımı ı?ırı? yalamaya başladı.
“S?nin bu götün? ha?tayım t?yz?!” diy?r?k götümün d?liğin? dilini ??kuy?rdu.
Götümü ?ikm?k i?t?diğini anlamıştım, k?rktum ?anım a?ıya?ak diy?, ama t??lim ?lmuştum bir k?r?.
Göt d?liğimi iyi?? yalayı? ?armakladıktan ??nra, ?ikini tükürükl?yi? göt d?liğim? dayadı.
Götüm? ba?tırdıkça ?anım a?ıy?rdu, a?ıyla inl?m?y? başladım, lakin umrunda d?ğildim, altından da kaçamazdım.
Yavaş yavaş ?ikini ba?tırdı v? inl?m?l?rim ara?ında h???ini ??ktu götüm?.
üz?rim? yattı v? ? ş?kild? uzun ?ür? ?ikti götümü.
Gari?tir, h?m ?anım a?ıy?rdu, h?m z?vk alıy?rdum.
Oğuz i?? götümü ?ik?rk?n bir yandan ?açımı ç?kiy?r, arada da kalçalarımı t?katlıy?rdu.
Götümü 15-20 dakika ?iktikt?n ??nra, yin? ??rtç? kökl?y?r?k götüm? b?şaldı.
üz?rim? abandı kaldı bir ?ür?, ??nra ü?tümd?n kalktı v? t??arlandık.
üz?rimizi giyindik v? bir?r ?igara yaktık.
Oğuz’a gül?r?k, “Hayvan, muradına ?rdin mi? i?t?diğin ?ldu mt.
?” diy? ??rdum.
“Ohhh t?yz?, müthiş güz?ldi! ama k?şk? vid??ya kayd?t??ydik, ç?k daha güz?l ?la?aktı! Evd? ??yr?d?r 31 ç?k?rdim!” d?di.
B?n d?, “Bu ya?tıklarımızın ?ır ?larak kala?ağına ?öz v?rir??n, birdahaki ??f?r? kayd?d?riz!” d?dim.
Bunu duyun?a ??vinçt?n Oğuz’un ağzı kulaklarına vardı.
Ka?ıdan çıkark?n d? k??aman bir?r ö?ü?ük v?rdik birbirimiz?Seks Sikiş Hikayeleri

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Kategoriler: Sex Hikayeleri